#
ศูนย์ลำปาง


ที่อยู่: เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์: (66) 5426 8701
ปรับปรุง: 27 สิงหาคม 2554